Strona główna - Aktualności - Terminy kształcenia w zawodzie
   

 

 Szkoła Policealna w Wadowicach zaprasza do nauki zawodu na czasie, na miejscu, o dobrych opiniach, wysokiej zdalwalności egzaminów zawodowych, pod kierunkiem profesjonalnej kadry wykładowców. 

Rekrutacja 2017/2018 do szkoły 

na kierunki:

- technik usług kosmetycznych ( 2 lata nauki, zaocznie)

- makijaż i charakteryzacja ( 1 rok nauki, zaocznie, program autorski)

- kursy kwalifikacyjne w zawodzie kosmetyczki (dla osób, które nie zdobyły jeszcze średniego wykształcenia)

 

Chcesz założyć własną działalność - mieć swój gabinet kosmetyczny zgłoś się do naszej szkoły, gdzie uzyskasz niezbędne kwalifikacje. Szkoła gwarantuje profesjonalne wykształcenie. Czekamy na Ciebie...

facebook: NSP Wadowice

fanpage: www.facebook.com/kosmetyczki.wadowice/

 

Telefon do kontaktu w sprawie zapisu:

501 153 264

Serdecznie Zapraszam - Dyrektor Szkoły!

 

Możesz zapisać się do szkoły online - zakładka z prawej strony ekranu.

 Kurs opiekun medyczny

Termin przyjmowania zapisów :

Data rozpoczęcia: 2015

Program nauczania - kurs opiekun medyczny

1) Anatomia I fizjologia (10 godzin).

2) Patofizjologia z uwzględnieniem wieku starczego (5 godzin)

3) Pielęgnacja i opieka (10 godzin)
 
4) Pierwsza pomoc (5 godzin)
 
5) Języka angielski (5 godzin)
 
6) Aktywizacja osób starszych (10 godzin)
 
                     Razem 45 godz.
 
7) Praktyka zawodowa (35 godzin)

Szczegółowy program kursu

Anatomia I fizjologia (10 godzin).

Cele kształcenia:
Słuchacz w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1. Posługiwać się podstawową terminologią z zakresu anatomii, fizjologii, patologii (1 godzina).
 2. Scharakteryzować budowę i funkcję układu kostnego (2 godziny).
 3. Scharakteryzować budowę i funkcję układu mięśniowego (2 godziny)
 4. Scharakteryzować budowę i funkcję układu nerwowego (2 godziny)
 5. Scharakteryzować budowę i funkcję układu krążenia (1 godzina)
 6. Scharakteryzować budowę i funkcję układu oddechowego (1 godzina)
 7. Scharakteryzować budowę i funkcję układu pokarmowego (1 godzina)
 
Patofizjologia z uwzględnieniem wieku starczego (5 godzin)
Cele kształcenia:
Słuchacz w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1. Scharakteryzować proces starzenia się ustroju (1 godzina).
 2. Wyjaśnić odrębność przebiegu wybranych jednostek chorobowych: choroba niedokrwienna serca, udar mózgu i schorzenia narządu ruchu (4 godziny).
 
Pielęgnacja i opieka (10 godzin)
Cele kształcenia:
Słuchacz w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1. Posługiwać się podstawową terminologią z zakresu pielęgnowania (1 godzina).
 2. Charakteryzować podstawowe procesy psychiczne chorego człowieka (1 godzina).
 3. Komunikować się z osobą chorą oraz jej rodziną (2 godziny).
 4. Uczestniczyć w rozpoznawaniu potrzeb biologicznych osoby chorej (2 godziny).
 5. Ocenić stan higieniczny chorego (2 godziny).
 6. Uczestniczyć w planowaniu opieki nad chorą osobą (2 godziny).
 
Pierwsza pomoc (5 godzin)
Cele kształcenia:
Słuchacz w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1. Postępować w przypadku utraty przytomności (resuscytacja krążeniowo – oddechowa (1 godzina).
 2. Postępować w przypadku obcego ciała w przełyku, tchawicy (1 godzina).
 3. Ułożyć chorego w odpowiedniej pozycji w zależności od dolegliwości (1 godzina).
 4. Postępować w przypadku zawału mięśnia sercowego, padaczki, oparzeń i krwawienia zewnętrznego (2 godzin).
 
Aktywizacja osób starszych (10 godzin)
 Cele kształcenia:
Słuchacz w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1. Pomagać osobie chorej w wykonywaniu czynności dnia codziennego (1 godzina).
 2. Pomagać w zmianie pozycji i przemieszczaniu się (2 godziny).
 3. Zapewnić osobie chorej wygodne i bezpieczne ułożenie w łóżku (2 godziny).
 4. Pomagać osobie chorej w posługiwaniu się sprzętem rehabilitacyjnym (1 godzina).
 5. Pomagać osobie chorej podczas spożywania posiłków (1 godzina).
 6. Bezpiecznie przemieszczać chorego (z łóżka na fotel, na ubikację, na krzesło – 3 godziny).
 
Język angielski (5 godzin)
 

Praktyki (35 godzin)

Cele kształcenia:
Słuchacz w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1. Pomagać w wykonywaniu czynności dnia codziennego (3 godziny).
 2. Powinien asystować pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów higienicznych u osoby chorej (3 godziny).
 3. Wykonywać zabiegi higieniczne związane z utrzymaniem w czystości ciała osoby chorej(3 godziny).
 4. Pomagać osobie chorej w czynnościach związanych z wydalaniem (3 godziny).
 5. Wykonywać czynności związane z utrzymaniem w czystości otoczenia osoby chorej (3 godziny).
 6. Dostrzegać zaburzenia funkcjonowaniu układów i narządów (3 godziny).
 7. Wykonywać pomiary podstawowych parametrów życiowych (3 godziny).
 8. Przekazywać pielęgniarce informacje o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia chorego (2 godziny).
 9. Wykonywać zlecone zabiegi przeciwzapalne (3 godziny).
 10. Asystować pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich (3 godziny).
 11. Dezynfekować i myć przybory toaletowe i narzędzia używane podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich (2 godziny).
 12. Zapewnić osobie chorej bezpieczeństwo podczas wykonywania zabiegów higienicznych (2 godziny).
 13. Dokumentować wykonywane zadania (2 godziny).


pdf » drukuj » mail »
 
 
Aktualności   |    Nasza szkoła   |    Kierunki kształcenia   |    Plan nauczania   |    Rekrutacja   |    Kontakt Niepubliczna Szkoła Policealna

Ul. Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice

tel.: 33 82 348-53
kom: 501 153 264

e-mail: kosmetyczki@neostrada.p

 

Copyright 2010 KSD Semeks.com.pl. All Rights Reserved
projektowanie stron Nowy Sącz - ZOOM iPolska.info