Strona główna - Aktualności - Terminy kształcenia w zawodzie
   

Zapisy do Pierwszej Szkoły Kosmetycznej w Wadowicach działającej od 2005r.na rok szkolny 2014/2015 

na kierunek: Technik Usług Kosmetycznych /2 lata/od września

Wizaż i stylizacja wizerunku / 1 rok/od października

Serdecznie Zapraszamy!

Więcej informacji tel.: 501 153 264

W roku szkolnym 2014/15 słuchacze kierunku technik usług kosmetycznych mogą realizować równocześnie drugi kierunek wizaż i stylizacja wizerunku bezpłatnie.

Sekretariat w okresie wakacji czynny w piątki 15.00-17.00


  


Kurs opiekun medyczny

Termin przyjmowania zapisów :

Data rozpoczęcia: VI-VII 2014

Program nauczania - kurs opiekun medyczny

1) Anatomia I fizjologia (10 godzin).

2) Patofizjologia z uwzględnieniem wieku starczego (5 godzin)

3) Pielęgnacja i opieka (10 godzin)
 
4) Pierwsza pomoc (5 godzin)
 
5) Języka angielski (5 godzin)
 
6) Aktywizacja osób starszych (10 godzin)
 
                     Razem 45 godz.
 
7) Praktyka zawodowa (35 godzin)

Termin rozpoczęcia VI-VII 2014r.

Opłata za kurs 300 zł.

Szczegółowy program kursu

Anatomia I fizjologia (10 godzin).

Cele kształcenia:
Słuchacz w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1. Posługiwać się podstawową terminologią z zakresu anatomii, fizjologii, patologii (1 godzina).
 2. Scharakteryzować budowę i funkcję układu kostnego (2 godziny).
 3. Scharakteryzować budowę i funkcję układu mięśniowego (2 godziny)
 4. Scharakteryzować budowę i funkcję układu nerwowego (2 godziny)
 5. Scharakteryzować budowę i funkcję układu krążenia (1 godzina)
 6. Scharakteryzować budowę i funkcję układu oddechowego (1 godzina)
 7. Scharakteryzować budowę i funkcję układu pokarmowego (1 godzina)
 
Patofizjologia z uwzględnieniem wieku starczego (5 godzin)
Cele kształcenia:
Słuchacz w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1. Scharakteryzować proces starzenia się ustroju (1 godzina).
 2. Wyjaśnić odrębność przebiegu wybranych jednostek chorobowych: choroba niedokrwienna serca, udar mózgu i schorzenia narządu ruchu (4 godziny).
 
Pielęgnacja i opieka (10 godzin)
Cele kształcenia:
Słuchacz w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1. Posługiwać się podstawową terminologią z zakresu pielęgnowania (1 godzina).
 2. Charakteryzować podstawowe procesy psychiczne chorego człowieka (1 godzina).
 3. Komunikować się z osobą chorą oraz jej rodziną (2 godziny).
 4. Uczestniczyć w rozpoznawaniu potrzeb biologicznych osoby chorej (2 godziny).
 5. Ocenić stan higieniczny chorego (2 godziny).
 6. Uczestniczyć w planowaniu opieki nad chorą osobą (2 godziny).
 
Pierwsza pomoc (5 godzin)
Cele kształcenia:
Słuchacz w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1. Postępować w przypadku utraty przytomności (resuscytacja krążeniowo – oddechowa (1 godzina).
 2. Postępować w przypadku obcego ciała w przełyku, tchawicy (1 godzina).
 3. Ułożyć chorego w odpowiedniej pozycji w zależności od dolegliwości (1 godzina).
 4. Postępować w przypadku zawału mięśnia sercowego, padaczki, oparzeń i krwawienia zewnętrznego (2 godzin).
 
Aktywizacja osób starszych (10 godzin)
 Cele kształcenia:
Słuchacz w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1. Pomagać osobie chorej w wykonywaniu czynności dnia codziennego (1 godzina).
 2. Pomagać w zmianie pozycji i przemieszczaniu się (2 godziny).
 3. Zapewnić osobie chorej wygodne i bezpieczne ułożenie w łóżku (2 godziny).
 4. Pomagać osobie chorej w posługiwaniu się sprzętem rehabilitacyjnym (1 godzina).
 5. Pomagać osobie chorej podczas spożywania posiłków (1 godzina).
 6. Bezpiecznie przemieszczać chorego (z łóżka na fotel, na ubikację, na krzesło – 3 godziny).
 
Język angielski (5 godzin)
 

Praktyki (35 godzin)

Cele kształcenia:
Słuchacz w wyniku kształcenia powinien umieć:
 1. Pomagać w wykonywaniu czynności dnia codziennego (3 godziny).
 2. Powinien asystować pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów higienicznych u osoby chorej (3 godziny).
 3. Wykonywać zabiegi higieniczne związane z utrzymaniem w czystości ciała osoby chorej(3 godziny).
 4. Pomagać osobie chorej w czynnościach związanych z wydalaniem (3 godziny).
 5. Wykonywać czynności związane z utrzymaniem w czystości otoczenia osoby chorej (3 godziny).
 6. Dostrzegać zaburzenia funkcjonowaniu układów i narządów (3 godziny).
 7. Wykonywać pomiary podstawowych parametrów życiowych (3 godziny).
 8. Przekazywać pielęgniarce informacje o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia chorego (2 godziny).
 9. Wykonywać zlecone zabiegi przeciwzapalne (3 godziny).
 10. Asystować pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich (3 godziny).
 11. Dezynfekować i myć przybory toaletowe i narzędzia używane podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich (2 godziny).
 12. Zapewnić osobie chorej bezpieczeństwo podczas wykonywania zabiegów higienicznych (2 godziny).
 13. Dokumentować wykonywane zadania (2 godziny).


pdf » drukuj » mail »
 
 
Aktualności   |    Nasza szkoła   |    Kierunki kształcenia   |    Plan nauczania   |    Rekrutacja   |    Kontakt Niepubliczna Szkoła Policealna

Ul. Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice

tel.: 33 82 348-53
kom: 501 153 264

e-mail: kosmetyczki@neostrada.p

 

Copyright 2010 KSD Semeks.com.pl. All Rights Reserved
projektowanie stron Nowy Sącz - ZOOM iPolska.info